Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/ZO/RPSL.07.01.03-24-051A/16

W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie Szyte na miarę”nr RPSL.07.01.03-24-051A/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz do składania ofert w postępowaniu. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/ZO/RPSL.07.01.03-24-051A/16

Formularz Ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZO/RPSL.07.01.03-24-051A/16

W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie Szyte na miarę”nr RPSL.07.01.03-24-051A/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz do składania ofert w postępowaniu. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZO/RPSL.07.01.03-24-051A/16

Formularz Ofertowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ZO/RPSL.07.01.03-24-051A/16

W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie Szyte na miarę”nr RPSL.07.01.03-24-051A/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz do składania ofert w postępowaniu. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ZO/RPSL.07.01.03-24-051A/16

Formularz Ofertowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ZO/RPSL.07.01.03-24-051A/16

 

W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie Szyte na miarę”nr RPSL.07.01.03-24-051A/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz do składania ofert w postępowaniu. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ZO/RPSL.07.01.03-24-051A/16

Formularz Ofertowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/RPSL.07.01.03-24-051A/16

W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie Szyte na miarę”nr RPSL.07.01.03-24-051A/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy świadczącego  usługę szkolenia wraz z egzaminem. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/RPSL.07.01.03-24-051A/16 - pobierz

FORMULARZ - pobierz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-051A/16

W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie Szyte na miarę”nr RPSL.07.01.03-24-051A/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb/predyspozycji oraz utworzeniem Indywidualnych Planów Działania (Doradca Klienta) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednika pracy).

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-051A/16 - pobierz

FORMULARZ OFETOWY - pobierz

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-051A/16

 

W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie Szyte na miarę”nr RPSL.07.01.03-24-051A/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia poszukujemy Wykonawcy świadczącego usługę poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb/predyspozycji oraz utworzeniem Indywidualnych Planów Działania (Doradca Klienta) oraz usługę pośrednictwa pracy (Pośrednika pracy).

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-051A/16

Formularz Ofertowy